Apie mus

Esame kvalifikuoti psichologai. Teikiame psichologo paslaugas įmonėms ir organizacijoms, netapdami Jūsų įstaigos dalimi. Mūsų profesionalios paslaugos padės Jūsų organizacijai puoselėti draugišką ir darbingą aplinką, o Jūsų darbuotojams — pasirūpinti savo psichologine gerove, produktyviai dirbti ir jaustis laimingesniais.

Stipriname psichologinę gerovę Jūsų organizacijoje: individualiai konsultuojame darbuotojus asmeniniais ir santykių darbe klausimais. Atliekame emocinės sveikatos patikras, individualiai teikiame medicinos psichologo rekomendacijas, vykdome darbuotojų nuomonės tyrimus, testavimus ir pagal susitarimą teikiame kitas organizacijoms reikalingas medicinos psichologo paslaugas. Užtikriname konfidencialumą ir pasitikėjimą Jūsų organizacijos nariams.

Dirbame nuotoliniu būdu. Turime ilgametę tyrimų ir konsultavimo patirtį organizacijose.

SPECIALISTAI

Dr. Simona BIVEINYTĖ, licencijuota medicinos psichologė, „Contextus“ vadovė.

Studijavo psichologiją VU.  Socialinių mokslų daktarė (medicinos psichologijos sritis). Turi klinikinio darbo patirties. Specializuojasi socialiniuose tyrimuose, projektų rengime ir įgyvendinime. Domėjimosi sritis — inovacijų taikymas psichologo praktikoje.

Gintė Motiejaitienė, licencijuota medicinos psichologė.

Studijavo psichologiją VU, specializavosi klinikinės ir organizacinės psichologijos srityje. Turi 6 metų praktinio klinikinio psichologo darbo patirtį, daugiau nei 10 metų organizacijų konsultavimo patirtį darbuotojų atrankos ir personalo valdymo srityje. Individualiai konsultuoja asmenis, susiduriančius su psichologiniais iššūkiais darbo vietoje. 

Rasa Pietarienė, licenzijuota medicinos psichologė.

Studijavo psichologiją VU. Turi virš 20 metų paauglių, suaugusių, šeimų ir porų psichologinio konsultavimo patirtį. Specializuojasi šeimos santykių srityje.